Beijing Elite China Travel
Elite China International Travel Service( ECITS ) 

Yunnan Picture
Shangri-La
 
>>>Home >>Travel  >Shangri-La Tours
Shangri-La Tours
About Shangri-La
[ GW-LE-001 ] Beijing-Kunming-Lijiang-Zhongdian-Dali-Guangzhou (14 Day)
[ GW-LE-002 ] Beijing-Kunming-Lijiang-Zhongdian-Dali-Guangzhou-Hongkong (15 Day)
[ GW-LE-003 ] Beijing-Luoyang-Xi'an-Chengdu-Leshan-E'meiShan-Panzhihua-Lijiang-Zhongdian-Dali-Kumming-Guilin-Yangshuo-Guilin-Shanghai ( 23 Day)
   
 
   

 

Copyright© Elite China International Travel Service( ECITS ),2005 All Rights Reserved
Copyright© WWW.GREATWALLTRAVEL.NET Licence NO. L-BJ-GJ00025(2000-2005) China Travel, China tours
Tel:+86-10-84466033 / 84466032---803 / 84466213 Fax:+86-10-84466212  E-mail:gwita@163bj.com info@greatwalltravel.net