Elite China International Travel Service( ECITS ) 

 
Suedchina Rundreise
Suedchina Rundreise
 
>>>Home >>Travel  >Suedchina Rundreise
Suedchina Rundreise
[ GW-RD-001 ] Chongqing-Dazu-Leshan-Ermei-Chengdu-Zigong-Kunming-Guilin-Guangzhou-Hongkong (13 Tage)
[ GW-RD-002 ] Kunming-Dali-Lijiang-Zhongdian-Kunming-Jianshui-Yuanyang-Kunming (11 Tage)
   

 

 

 

 

Copyright© Elite China International Travel Service( ECITS ),2005 All Rights Reserved
Copyright© WWW.GREATWALLTRAVEL.NET Licence NO. L-BJ-GJ00025(2000-2005) China Travel, China tours
Tel:+86-10-84466033 / 84466032---803 / 84466213 Fax:+86-10-84466212  E-mail:gwita@163bj.com info@greatwalltravel.net