Elite China International Travel Service( ECITS ) 

 
Nordchina Rundreise
Nordchina Rundreise
 
>>>Home >>Travel  >Nordchina Rundreise
Nordchina Rundreise
[ GW-ND-001 ] Beijing-Baotou-Xilamuren-Huhhot-Datong-Wutaishan-Beijing (13 Tage)
[ GW-ND-002 ] Beijing-Datong-Wutaishan-Taiyuan-Pingyao-LinFen-HuKou-HanCheng-Xi'an-Beijing (16 Tage)
   
 
Copyright© Elite China International Travel Service( ECITS ),2005 All Rights Reserved
Copyright© WWW.GREATWALLTRAVEL.NET Licence NO. L-BJ-GJ00025(2000-2005) China Travel, China tours
Tel:+86-10-84466033 / 84466032---803 / 84466213 Fax:+86-10-84466212  E-mail:gwita@163bj.com info@greatwalltravel.net