Elite China International Travel Service( ECITS ) 

 
Abenteuer Reise
Abenteuer Reise
 
>>>Home >>Travel  >Abenteuer Reise
Abenteuer Reise
[ GW-AD-001 ] Chengdu-Kangding-Litang-Daocheng-Yading(Hiking or horseriding )-Daocheng-Xiangcheng-Zhongdian-Lijiang-Kunming (11 Tage)
[ GW-AD-002 ] Guiyang-Kaili-Langde-Datang-Rongjiang-Congjiang-Zhaoxing-Sanjiang-Chenyang-Longsheng-Guilin
(11 Tage)
   

 

 

 

Copyright© Elite China International Travel Service( ECITS ),2005 All Rights Reserved
Copyright© WWW.GREATWALLTRAVEL.NET Licence NO. L-BJ-GJ00025(2000-2005) China Travel, China tours
Tel:+86-10-84466033 / 84466032---803 / 84466213 Fax:+86-10-84466212  E-mail:gwita@163bj.com info@greatwalltravel.net